Gebruikersvoorwaarden

U bent van harte welkom op de website van Curfs Logistics. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Bekijk dan ons privacy statement.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen die betrekking heeft op de dienstverlening van Curfs Logistics. De gepubliceerde informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. We doen onze uiterste best om onze website actueel en foutloos te houden. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat de gepubliceerde informatie in alle gevallen correct is. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Wel kunt u ons helpen door ons te laten weten wanneer u onduidelijke of zelfs onjuiste informatie aantreft. Een bericht via onze contactpagina is voldoende.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de informatie die is gepubliceerd op onze website behoort geheel toe aan Curfs Logistics, tenzij anders vermeld. Het overnemen van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van het bestuur.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites die door anderen dan Curfs Logistics worden geëxploiteerd. Deze links zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden toegevoegd. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Curfs Logistics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites; de aanwezigheid van deze links betekent evenmin dat wij de elders gepubliceerde informatie goedkeuren. Op verzoek zijn wij ten alle tijde bereid bestaande links te heroverwegen dan wel nieuwe links toe te voegen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Curfs Logistics op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade.