Curfs Logistics B.V. is een familiebedrijf gelegen in Gronsveld. Wij transporteren dagelijks vrachten in binnen- en buitenland. Daarnaast beschikken we over moderne laad- en losfaciliteiten en hebben we een aantal loodsen geschikt voor opslag en overslag.

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

Transportplanner

Taken en verantwoordelijkheden

 • Maakt deel uit van het Transport Planning team
 • Na een inwerkperiode, zelfstandig (een deel van) de dagelijkse routeplanning binnen- en buitenland kunnen uitvoeren in het Transport Management Systeem
 • Verantwoordelijk voor juiste en tijdige uitvoering van transportopdrachten
 • Instrueren en monitoren van chauffeurs via de boordcomputer
 • Zelfstandige communicatie met de opdrachtgever en diens afnemers over de planning en uitvoering van laad- en losactiviteiten
 • Afhandeling van uitgevoerde ritten
 • Actief zoeken naar retourvrachten
 • Zelfstandig oplossen van voorkomende problemen bij de opdrachtuitvoering
 • Levert actieve bijdrage aan continue verbetering van het rendement op uitgevoerde ritten en de bezetting van het materieel door monitoring van wekelijkse KPI’s
 • Heeft een duidelijke inbreng op gebied van o.a. business ontwikkeling, tariefcalculaties, efficiency van het planningsproces

Profiel van de geschikte kandidaat

 • Passende logistieke opleiding op HBO niveau
 • Ziet door de details heen ook de grote lijnen
 • Ambitie om met de organisatie mee te groeien
 • Grondige geografische kennis
 • Vertrouwd met ISO- en vergelijkbare kwaliteitsprocedures
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Beheerst de Engelse, Duitse en bij voorkeur de Franse taal
 • Kennis van relevante wetgeving (m.n. rij- en rusttijdenwet)
 • Voldoende kennis van office programma’s Word, Excel
 • Ondernemend, zelfstandig, initiatiefrijk, actiegericht, stressbestendig
 • Flexibele houding m.b.t. werkuren en extra inzet indien omstandigheden dat vereisen
 • Fulltime beschikbaar

Persoonlijke competenties

Ontwikkelen van anderen
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkelingen.

Werken in teamverband
Werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt informatie met anderen, ondersteunt anderen.

Flexibiliteit
Past zich gemakkelijk aan. Is in staat en bereid zich aan te passen aan de veranderende eisen en omstandigheden, staat open voor nieuwe ideeën.

Plannen en organiseren
Stelt duidelijke prioriteiten. Maakt planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen.

Gedrevenheid
Enthousiast en betrokken. Toont vermogen om vol te houden en langere perioden hard te werken.

Initiatief
Pro- actief, selfstarter. Grijpt kansen en onderneemt actie. Oefent actief invloed uit op gebeurtenissen.

Klant- en servicegerichtheid
Gericht op een vlotte, efficiënte en persoonlijke service aan klanten. Doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Ondernemend
Richt zich op kosten, winst, markten, nieuwe kansen op zakelijk gebied en op activiteiten waarmee het meest optimale rendement kan worden behaald.

Interesse?
Stuur dan een e-mail met een motivatiebrief en CV naar germaine@curfs.com

Meer info: www.curfs.com